1.) Garancia

Az Eladó a webáruházban található termékekre garanciát vállal, amennyiben a Vevő a Kezelési utasításban leírtakat betartja. A nem megfelelő felhasználásból adódó problémák miatt Eladó nem vállal felelősséget.
A hibás termékeket az Eladó kicseréli vagy a termék árát visszatéríti a Megrendelőnek abban az esetben, ha a hiba bizonyíthatóan a gyártás vagy csomagolás során keletkezett.

A garanciális csere terméket vagy a visszatérítés összegét az Eladó saját költségén juttatja el a Megrendelő részére.

2.) A felelősség korlátozása

Az Eladó nem felelős az alábbiakért:
– Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget a Megrendelő bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért.
– Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
– A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
– Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
– Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt.

3.) Az elállás joga

A vásárlástól számított 14 munkanapon belül a Megrendelőnek elállási joga van a következő feltételekkel:

– Az elállás joga a kolyokszigetjatektar.hu webáruházban vásárolt azon termékekre vonatkozik, melyeket a Vevő bontatlan vagy bontott, hiánytalan csomagolásban visszajuttat az Eladó címére a vásárláskor kapott számla csatolásával. Az elállás joga nem vonatkozik a hiányosan, sérült állapotban visszaérkező termékekre, amennyiben a termékek károsodása az után keletkezett, miután a Vevő átvette azt.

– A vásárlástól való elállás szándékát a Megrendelőnek e-mail-en vagy telefonon kell bejelentenie.

– A visszaérkezett termék és a szállítási költségek ellenértékét az Eladó 5 munkanapon belül visszatéríti a Megrendelő által megadott bankszámla számra.

4.) Panaszügyintézés

A Megrendelő észrevételeit, a webáruházzal illetve működésével kapcsolatos kérdéseit, panaszait a következő elérhetőségeken teheti meg:

Telefon: 06 20/577-8548 (munkanapokon 9.00-17.00 óra között)
E-mail: kolyokszigetjatektar@gmail.com
Levelezés cím: 2370 Dabas, Zlinszky.6.
Az Eladó a megjelölt elérhetőségeken beérkezett kérdésekre 3 munkanapon belül válaszol.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Loading...