Logico Piccolo 100-as számkör – 1.rész 6+

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A LOGICO Piccolo játékos feladatkártyák kisiskolásoknak készült. A 100-as számkör 1. rész  csomagja sokfajta feladattal segíti az alapvető számfogalom és számolási készség kialakítását. A tízesével, ötösével, egyesével való számolás, a szomszédos számok és a kerek tízes szomszédok felismerése, a 100-as számtábla...

Logico Piccolo 20-as számkör – 1. rész 6+

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A LOGICO Piccolo játékos feladatkártyák kisiskolásoknak készült. A húszas számkör 1. rész csomagja sokfajta feladattal segíti az alapvető számfogalom és számolási készség kialakítását. A számolás alapja, hogy a gyerekek biztosan felismerjék számsorokat, a számszomszédokat, a kisebb/nagyobb relációkat. A számlálás és a csoportosítás...

Logico Piccolo 20-as számkör – 2. rész 6+

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A LOGICO Piccolo játékos feladatkártyák kisiskolásoknak készült. A húszas számkör 2. rész csomagja sokfajta feladattal segíti az alapvető számfogalom és számolási készség kialakítását. Ehhez elengedhetetlen, hogy a gyerekek biztosan el tudják helyezni a számokat a számegyenesen, különbséget tudjanak tenni a páros és páratlan...

Logico Piccolo Az idő – Ismeretek 1-4. osztály

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
Az idő  Ismeretek 1-4. osztályosoknak Az idő című feladatkártya-csomag feladatival az évszakok, hónapok, napok sorrendjét, egymáshoz való viszonyukat gyakorolhatják a gyerekek. Megismerkedhetnek a dátumok és időpontok különböző írásmódjaival, és megtanulhatják leolvasni az időt analóg és digitális órákról is. A csomag 16...

Logico Piccolo Formák – Minták – Mennyiségek 6+

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A játék tartalma: 16 db A/5 méretű, színes feladatkártya és egy fénymásolható eredménylap. A színes tokban a tanulójáték leírása és a fejlesztési területek felsorolása feladatonként szerepel. Ajánlott: 5-8 éves kor között

Logico Piccolo Házi-, hobbi- és vadon élő állatok 6+

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
Az ismeretek 1-2. osztály című Piccolo sorozat tárgyi alapismereteket segíti elsajátítani a környezetismeret, az élővilág és a földrajz terén. A Házi-, hobbi- és vadon élő állatok feladatcsomag háromszor 30 állat szakszerű ábráját, megnevezését tartalmazza, valamint ismereteket ezek táplálkozásáról, életmódjáról, élőhelyéről. Képek és szavak...

Logico Piccolo Ismeretek – Geometria 2.

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft

Logico Piccolo Ismeretek – Geometria 2.

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A Geometria Piccolo kártyák nagyszerűen egészítik ki az első-második osztályos tananyagot. A gyerekek önállóan gyakorolhatják az alakzatok felismerését, pozíciójukat, összetevőiket. Fejlődik a koncentrációs készségük, a fejben számolós feladatoknál a számolási készségük, és ahol a geometriai megoldást fejben kell elképzelni, a...

Logico Piccolo Ismeretek 3-4. o. Életünk, testünk

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A feladatkártya-csomag az alábbi témákat dolgozza fel: életszakaszok, napirend, tisztálkodás, egészséges életmód, táplálkozás, a táplálék útja, érzékszerveink felépítése és működése. Az Ismeretek 3-4. osztály feladatkártya-csomagjainak feladatai játékos formában segítik a környezetismeret tantárgy elsajátítását, miközben különbözô részképességeket is fejlesztenek, fõképpen: -...

Logico Piccolo Jelvadász 6+

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft

Logico Piccolo Jelvadász 6+

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A Jelvadász az alábbi témákat dolgozza fel: azonosság-különbség megfigyelése, bal-jobb irány megkülönböztetése, irány- és vonalkövetések, formaállandóság, rész-egész viszonya. A JELVADÁSZ, BETŰVADÁSZ, SZÁMVADÁSZ fejlesztő csomagok feladatait az iskola előkészítésére, illetve az első osztályosokszámára állítottuk össze. A feladatok játékos formában segítik a betűk, számok megismerését. Az óvoda nagycsoportjában a még olvasni nem...

LOGICO Piccolo keret

0 out of 5
0 review(s)
3800 Ft

LOGICO Piccolo keret

0 out of 5
0 review(s)
3800 Ft
Az alapkeretről: Könnyen kezelhető. Fejleszti a vizuális észlelést, a szem- és kézkoordinációt. A színes korongok segítségével bejelölhetők a megoldások, ezért nincs szükség íróeszközre. A korongok rögzítve vannak a kerethez, nem esnek le, nem gurulnak el. Ajánlott: 6-10 éves gyerekek részére.

Logico Piccolo Komplex anyanyelvi gyakorló 6+

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A LOGICO Piccolo Betűfogócska a tudatos nyelvhasználat kialakulását nyelvi játékokon, feladatokon keresztül segíti. Egy csomag lapjai egyre nehezedő feladatokat tartalmaznak, melyek fejlesztő illetve megerősítő-begyakorló szerepet töltenek be. Így az életkorral járó, kezdeti olvasási-írási nehézségek leküzdésének kiváló eszköze. A hátlapon ellenőrizhető megoldások biztos...

Logico Piccolo Megfigyelés – Felfedezés – Mesélés 6+

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A Logico Piccolo Megfigyelés - Felfedezés - Mesélés feladatkártya-csomag az alábbi témákat dolgozza fel: környezeti ismeretek, képi összefüggések, szókincsbővítés. A játék 16 db A/5 méretű, színes feladatkártyát, és egy fénymásolható eredménylapot tartalmaz. A színes tokban a tanulójáték leírása és a fejlesztési...

Logico Piccolo Nyelvi képességfejlesztő Rímelő

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A Rímelõ az alábbi témákat dolgozza fel: rímpárok / kakukktojás keresése, rímlánc, mondókába illõ rím keresése, mondókacsinálás. A gyermeki gondolkodás fejlõdésének nagyon fontos, a tanulás szempontjából sarokpontja az a folyamat, amikor a kisgyermek gondolkodni kezd a nyelvrõl. Szétszedi, összerakja, felismeri, alakítja a...

Logico Piccolo nyelvi készségfejlesztő: Hangoló-Hangolló

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A Hangoló-Hangolló az alábbi témákat dolgozza fel: betűismeret nélkül hanganalízis, hangazonosítás, csoportosítás, fonémaazonosítás, fonématudatosság, hallási figyelem fejlesztése. A gyermeki gondolkodás fejlődésének nagyon fontos, a tanulás szempontjából sarokpontja az a folyamat, amikor a kisgyermek gondolkodni kezd a nyelvről. Szétszedi, összerakja, felismeri, alakítja a...

Logico Piccolo nyelvi készségfejlesztő: Szótagoló-Szótagolló

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A Szótagoló-Szótagolló az alábbi témákat dolgozza fel: betûismeret nélküli szótaganalízis, szótagazonosítás, csoportosítás, fonématudatosság, hallási figyelem fejlesztése, szótagolás gyakorlása. A gyermeki gondolkodás fejlõdésének nagyon fontos, a tanulás szempontjából sarokpontja az a folyamat, amikor a kisgyermek gondolkodni kezd a nyelvrõl. Szétszedi, összerakja, felismeri, alakítja...

Logico Piccolo Nyelvi kreatív – Szinonímák és ellentétek

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
Szinonímák és ellentétek - Nyelvi kreatív Beszélni lehet magyarul, de jól beszélni, minden titkát felfedezni nyelvünknek nagy, végeláthatatlan kaland. Ez a kaland minden gyermek számára nyitva áll, a szinonimák, ellentétek világának kimeríthetetlen megismerésével. Mindezzel nemcsak anyanyelvi tudásukat pallérozzák, hanem a...

Logico Piccolo Nyelvi kreatív szórendező

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
Szórendezõ - Nyelvi kreatív Beszélni lehet magyarul, de jól beszélni, minden titkát felfedezni nyelvünknek nagy, végeláthatatlan kaland. Ez a kaland minden gyermek számára nyitva áll, a szinonimák, ellentétek világának kimeríthetetlen megismerésével. Mindezzel nemcsak anyanyelvi tudásukat pallérozzák, hanem a gondolkodási folyamataikat...

Logico Piccolo Összeadás és kivonás 100-ig 1. rész 6+

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A LOGICO Piccolo játékos feladatkártyák kisiskolásoknak készült összeadás és kivonás 100-ig 1. rész  csomagja sokfajta feladattal segíti az alapvető számfogalom és számolási készség kialakítását. A műveletek kerek tízessel, egyessel, a 100-ra történő pótlás, számok kétszeresének/felének megkeresése és a két lépésben végzett műveletek segítenek az...

Logico Piccolo Összeadás és kivonás 20-ig 1. rész 6+

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
Összeadás és kivonás a 20-as számkörben A játék tartalma: 16 db A/5 méretű, színes feladatkártyát, és egy fénymásolható eredménylapot tartalmaz. A színes tokban a tanulójáték leírása és a fejlesztési területek felsorolása feladatonként szerepel. Ajánlott: 5-8 éves kor között

Logico Piccolo Összeadás és kivonás 20-ig 2. rész 6+

0 out of 5
0 review(s)
1550 Ft
A LOGICO Piccolo játékos feladatkártyák kisiskolásoknak készült összeadás és kivonás 20-ig 2. rész  csomagja sokfajta feladattal segíti az alapvető számfogalom és számolási készség kialakítását. A számkereső feladatok, a láncszámolás, a számpiramisok kitöltése és a műveletek folytatása segíti az alapvető számolási mechanikák begyakorlását. A hátoldalon lévő pluszfeladatok lehetőséget...
Loading...