LOGICO Piccolo – Betűfogócska: Komplex anyanyelvi gyakorló

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A LOGICO Piccolo Betűfogócska a tudatos nyelvhasználat kialakulását nyelvi játékokon, feladatokon keresztül segíti. Egy csomag lapjai egyre nehezedő feladatokat tartalmaznak, melyek fejlesztő illetve megerősítő-begyakorló szerepet töltenek be. Így az életkorral járó, kezdeti olvasási-írási nehézségek leküzdésének kiváló eszköze. A hátlapon ellenőrizhető...

LOGICO Piccolo – Számfogócska: Összeadás és kivonás 100-ig 2. rész

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A LOGICO Piccolo játékos feladatkártyák kisiskolásoknak készült Összeadás és kivonás 100-ig 2. rész csomagja sokfajta feladattal segíti az alapvető számfogalom és számolási készség kialakítását. A műveletek egyesekkel és tízesekkel, kétjegyű számokkal, számok kétszeresének/felének megkeresése és a két lépésben végzett műveletek...

LOGICO Piccolo – Szövegértés: Meseolvasó – Kihajtható olvasókártyák

0 out of 5
0 review(s)
1990 Ft
A LOGICO Piccolo Szövegértés című sorozatát a 7-9 éves kisiskolások olvasási készségének fejlesztésére dolgoztuk ki. A gyerekek játszhatnak vele szabadidejükben, de a feladatlapok használhatók iskolai kiegészítő tevékenység során is. A Meseolvasó Piccolo csomag a megszokottól eltérően kihajtható lapokat tartalmaz, hogy...

Logico Piccolo 20-as számkör – 1. rész 6+

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A LOGICO Piccolo játékos feladatkártyák kisiskolásoknak készült. A húszas számkör 1. rész csomagja sokfajta feladattal segíti az alapvető számfogalom és számolási készség kialakítását. A számolás alapja, hogy a gyerekek biztosan felismerjék számsorokat, a számszomszédokat, a kisebb/nagyobb relációkat. A számlálás és a csoportosítás...

Logico Piccolo Formák – Minták – Mennyiségek

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A játék tartalma: 16 db A/5 méretű, színes feladatkártya és egy fénymásolható eredménylap. A színes tokban a tanulójáték leírása és a fejlesztési területek felsorolása feladatonként szerepel. Ajánlott: 5-8 éves kor között

Logico Piccolo Iskolakezdés: Olvasni fogok!

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A vizuális észlelés és a koncentrációs készség elengedhetetlen feltétele az olvasás-tanulásnak. A csomagban lévő képes feladatok fejlesztik a vizuális észlelést, különös tekintettel a különbségek felismerésére. A labirintusos, nyomkövetéses feladatokat arra szoktatják a gyerekek szemét, hogy kövessék és megfigyeljék a különböző...

Logico Piccolo Ismeretek – Geometria 2.

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A Geometria Piccolo kártyák nagyszerűen egészítik ki az első-második osztályos tananyagot. A gyerekek önállóan gyakorolhatják az alakzatok felismerését, pozíciójukat, összetevőiket. Fejlődik a koncentrációs készségük, a fejben számolós feladatoknál a számolási készségük, és ahol a geometriai megoldást fejben kell elképzelni, a...

Logico Piccolo Ismeretek 3-4. o. Életünk, testünk

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A feladatkártya-csomag az alábbi témákat dolgozza fel: életszakaszok, napirend, tisztálkodás, egészséges életmód, táplálkozás, a táplálék útja, érzékszerveink felépítése és működése. Az Ismeretek 3-4. osztály feladatkártya-csomagjainak feladatai játékos formában segítik a környezetismeret tantárgy elsajátítását, miközben különbözô részképességeket is fejlesztenek, fõképpen: -...

LOGICO Piccolo keret

0 out of 5
0 review(s)
3990 Ft
Az alapkeretről: Könnyen kezelhető. Fejleszti a vizuális észlelést, a szem- és kézkoordinációt. A színes korongok segítségével bejelölhetők a megoldások, ezért nincs szükség íróeszközre. A korongok rögzítve vannak a kerethez, nem esnek le, nem gurulnak el. Ajánlott: 6-10 éves gyerekek részére.

Logico Piccolo Megfigyelés – gondolkodás 6+-Logico Piccolo

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A feladatkártyák az alábbi témákat dolgozzák fel: Észlelés, logikai sorok, történeti sorrendek. Minden csomag 16 db A/5 méretű, színes feladatkártyát tartalmaz. A kártyákat a Piccolo keretbe helyezzük, melyen 10 színes korong mozgatásával jelölheti meg a gyerek a helyes megoldást. Már a gombok...

Logico Piccolo Nyelvi képességfejlesztő Rímelő

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A Rímelõ az alábbi témákat dolgozza fel: rímpárok / kakukktojás keresése, rímlánc, mondókába illõ rím keresése, mondókacsinálás. A gyermeki gondolkodás fejlõdésének nagyon fontos, a tanulás szempontjából sarokpontja az a folyamat, amikor a kisgyermek gondolkodni kezd a nyelvrõl. Szétszedi, összerakja, felismeri, alakítja a...

Logico Piccolo nyelvi készségfejlesztő: Hangoló-Hangolló

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A Hangoló-Hangolló az alábbi témákat dolgozza fel: betűismeret nélkül hanganalízis, hangazonosítás, csoportosítás, fonémaazonosítás, fonématudatosság, hallási figyelem fejlesztése. A gyermeki gondolkodás fejlődésének nagyon fontos, a tanulás szempontjából sarokpontja az a folyamat, amikor a kisgyermek gondolkodni kezd a nyelvről. Szétszedi, összerakja, felismeri, alakítja a...

Logico Piccolo Nyelvi kreatív – Szinonímák és ellentétek

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
Szinonímák és ellentétek - Nyelvi kreatív Beszélni lehet magyarul, de jól beszélni, minden titkát felfedezni nyelvünknek nagy, végeláthatatlan kaland. Ez a kaland minden gyermek számára nyitva áll, a szinonimák, ellentétek világának kimeríthetetlen megismerésével. Mindezzel nemcsak anyanyelvi tudásukat pallérozzák, hanem a...

Logico Piccolo Nyelvi kreatív szórendező

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
Szórendezõ - Nyelvi kreatív Beszélni lehet magyarul, de jól beszélni, minden titkát felfedezni nyelvünknek nagy, végeláthatatlan kaland. Ez a kaland minden gyermek számára nyitva áll, a szinonimák, ellentétek világának kimeríthetetlen megismerésével. Mindezzel nemcsak anyanyelvi tudásukat pallérozzák, hanem a gondolkodási folyamataikat...

Logico Piccolo Összeadás és kivonás 20-ig 2. rész 6+

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A LOGICO Piccolo játékos feladatkártyák kisiskolásoknak készült összeadás és kivonás 20-ig 2. rész  csomagja sokfajta feladattal segíti az alapvető számfogalom és számolási készség kialakítását. A számkereső feladatok, a láncszámolás, a számpiramisok kitöltése és a műveletek folytatása segíti az alapvető számolási mechanikák begyakorlását. A hátoldalon lévő pluszfeladatok lehetőséget...

Logico Piccolo Számvadász 6+

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
Az óvoda nagycsoportjában a még olvasni nem tudó gyermekek a betűalakokat, a formákat figyelik meg és jelként ismerik fel azokat. Az első osztályosokaz iskolában megtanult betűket tudják ismételni, gyakorolni, hogy minél jobban rögzüljön a meglévő tudásuk. A nehézségekkel küzdő, lemaradó gyermekek célirányos...

Logico Piccolo Szem-kéz koordináció: Alakzatok

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A vizuális észlelés és felismerés alapvető feltétele a sikeres írás- és olvasástanulásnak, valamint a geometriai feladatok megoldásának, tehát a matematikatanulásnak is. Ez a LOGICO PICCOLO sorozat jól használható az iskolára való felkészítésben, illetve azoknak az elsős és másodikos gyerekeknek a...

Logico Piccolo Szem-kéz koordináció: Játék a formákkal 6+

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A vizuális észlelés és felismerés alapvető feltétele a sikeres írás- és olvasástanulásnak, valamint a geometriai feladatok megoldásának, tehát a matematikatanulásnak is. Ez a LOGICO PICCOLO sorozat jól használható az iskolára való felkészítésben, illetve azoknak az elsős és másodikos gyerekeknek a...

Logico Piccolo Szem-kéz koordináció: Nyomonkövetés 6+

0 out of 5
0 review(s)
1690 Ft
A vizuális észlelés és felismerés alapvető feltétele a sikeres írás- és olvasástanulásnak, valamint a geometriai feladatok megoldásának, tehát a matematikatanulásnak is. Ez a LOGICO PICCOLO sorozat jól használható az iskolára való felkészítésben, illetve azoknak az elsős és másodikos gyerekeknek a...
Loading...